Защо миенето на ръцете е най-добрият начин да предпазите себе си и околните.

Микробите мога да оцелеят в продължение на часове извън организма.

При издишване те полепват по различни повърхности.

Когато заразен човек се изкашля, кихне или докосне лицето си, микробите се пренасят върху ръцете му.

Те остават по повърхностите, които заразените са докоснали.

След това те попадат на ръцете Ви, когато се докоснете до заразен човек или повърхност, например чаша, брава, парапет, мобилен телефон, клавиатура, касата в магазина, пари.

После ги пренасяте на лицето си чрез докосване – например когато ядете, търкате очите си или използвате телефона си.

Страница 3 от 10